Ensiapukoulutuksien KELA-korvaus

Tiesitkö että ensiapukoulutuksien kustannuksista voidaan korvata jopa 60% jos Kela-korvauksen ehdot täyttyvät.

Työturvallisuuslain perusteella työnantajan tulee huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Sairausvakuutuslain perusteella tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset voidaan korvata jotka johtuvat ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä. Kela korvaa kustannukset työnantajalle/yrittäjälle. Tälläisia kustannuksia ovat esim. työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset sekä ensiapuvälineet.

Edellytykset Kela-korvauksen saamiseksi:

-Työterveyshuolto tulee olla järjestettynä ja todetut tarpeet on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan

-Ensiapukouluttajalla tulee olla ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK)

-Korvaus on enimmillään 60%, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELAn tekemän päätöksen mukaan

-Työnantajat hakevat korvausta 6kk kuluessa tilikauden päättymisestä

-Yrittäjät hakevat korvausta 6kk kuluessa laskun maksamisesta

Sec And Safe Solutions Oy:n koulutuksissa toimivat ensiapukouluttajat ovat ensiavun ja terveystiedon (ETK) kouluttajakoulutuksen suorittaneita kouluttajia. Ensiapukurssimme täyttävät Kelan vaatimukset.

Voit kysyä lisää ensiapukoulutuksien korvattavuudesta työterveyshuollostasi tai Kelasta.

Etsitkö ensiapukoulutusta omalle ryhmällesi?

Järjestämme koulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille, ympäri Suomen. Koulutuksen sisällössä huomioidaan aina asiakasyrityksen toimiala, työympäristö ja sen erityispiirteet sekä tapaturmariskit. Koulutus voidaan järjestää asiakkaan omissa tiloissa, asiakkaan toivomana ajankohtana.

Ensiapukoulutuksemme löydät täältä: Ensiapukoulutukset

Pyydä tarjous koulutuksesta