Tieturva 1 -Kurssi

Tieturvallisuuskurssi, Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi.

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa ja ylläpitää tiellä työskentelevien henkilöiden pätevyys kaikissa tietyöolosuhteissa.

Työturvallisuuslainsäädännössä liikennealueella tehtävä työ luokitellaan vaaralliseksi työksi.

Tieturva 1 -Kurssin sisältö:

-Pätevyysvaatimukset tiellä tehtävässä työssä

-Tienpitäjän velvoitteet ja vastuut

-Tiellä työskentelyn ehdot

-Tiellä työskentelyn vaarat ja ongelmat

-Turvallisuuden varmistaminen liikennejärjestelyillä

-Työkoneen kuljettamisen turvallisuus

-Onnettomustilanteisiin varautuminen

-Työturvallisuustehtävät rakentamisessa

Tieturva 1 -Kurssi on mahdollista suorittaa 1.1.2020 alkaen vain Väyläviraston verkkokoulutuksena. Koulutus on maksuton.

Koulutukseen pääset osallistumaan osoitteessa e-tieturva.fi