Turvallisuuskävely

Turvallisuuskävelyn avulla yrityksesi henkilöstö oppii tarkastelemaan omaa työympäristöään sekä tunnistamaan mahdolliset vaarat- ja riskit työympäristössä.

Turvallisuuskävelyn aikana opitaan tuntemaan hätäpoistumistiet, alkusammutuskaluston käyttäminen ja sijainti, ensiapu sekä toiminta onnettomuustilanteissa.

Turvataan yhdessä yrityksesi tärkein voimavara, henkilöstösi. Turvallisuuskävely koulutuksemme avulla henkilöstösi oppii suunnittelemaan ja järjestämään omatoimisia turvallisuuskävelyjä, tekemään havaintoja turvallisuuteen liittyen sekä ennen kaikkea luomaan turvallisuuskulttuuria yrityksellenne.

Koulutuksen aikana käymme lävitse myös työturvallisuuteen liittyviä aiheita sekä lainsäädännön asettamia vastuita.

Turvallinen työympäristö on tuottava, eiköhän aloiteta turvallisuuden kehittäminen tänään?

Miksi valita Sec And Safe Solutionsin koulutus?

 • Kouluttajillamme on laaja ja monipuolinen kokemus turvallisuudesta ja sen kehittämisestä.
 • Turvallinen työympäristö on tuottava. Kun turvallisuus on hallinnassa, työtapaturmat ja poissaolot vähenevät.
 • Me olemme paikalla teitä varten. Haluamme aidosti olla mukana kehittämässä yrityksenne turvallisuuskulttuuria.
 • Hankkimalla koulutuksen kauttamme, tuet samalla pienyrittäjän toimintaa.

Turvallisuuskävelyn sisältö

 • Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman läpikäyminen
 • Alkusammutuskalusto
 • Ensiapupisteet
 • Poistumistiet
 • Kokoontumispaikka
 • Pelastustiet
 • Sisälle suojautuminen
 • Turvallinen poistuminen kiinteistöstä
 • Toiminta onnettomuustilanteissa
  • Koulutukseen voidaan halutessanne lisätä myöskin alkusammutuskoulutus sekä ensiapukoulutus.

Asiakkaamme ovat olleet tyytyäisiä koulutuksiimme ja asiakastyytyväisyytemme onkin korkealla tasolla (4,6/5 vuonna 2020)

Katso mitä asiakkaamme ovat olleet mieltä koulutuksistamme:

“Hienosti vedetty koulutuspäivä, rauhallinen asiallinen ja osallistava tapa johtaa koulutusta. Voi suositella muillekin.”

-Koulutukseen osallistuja

“Hyvät esimerkit käytännön työstä ja keskusteluun osallistaminen.”

-Koulutukseen osallistuja

Jos haluat kuulla lisää koulutustarjonnastamme tai pyytää tarjouksen koulutuksesta yrityksesi henkilöstölle, ota yhteyttä allaolevasta painikkeesta. Nähdään koulutuksessa!