Työturvallisuuskorttikoulutuksen Hankintaopas

Hankintaoppaamme tarjoaa kattavan yleiskuvan Työturvallisuuskorttikoulutuksen hankinnasta. Muista aina varmistaa ajantasaiset tiedot Työturvallisuuskeskuksen virallisilta verkkosivuilta tai koulutusorganisaatioilta ennen päätöksentekoa. Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää, joten älä epäröi hankkia Työturvallisuuskorttia ja osallistua koulutukseen – sen avulla voit ehkäistä tapaturmia ja onnettomuuksia sekä varmistaa tehokkaan ja turvallisen työympäristön.

Työturvallisuuskortti on olennainen osa monien suomalaisten työntekijöiden arkea. Se ei ainoastaan edistä työpaikkojen turvallisuutta, vaan myös varmistaa, että työntekijöillä on tarvittavat tiedot ja taidot riskitilanteiden ennaltaehkäisyyn ja turvallisiin toimintatapoihin. Tässä hankintaoppaassa käymme läpi tärkeitä kysymyksiä ja vaiheita liittyen työturvallisuuskorttikoulutuksen hankintaan.

1. Mikä on Työturvallisuuskortti? Työturvallisuuskortti on Työturvallisuuskeskuksen hallinnoima tuote, joka osoittaa työntekijän suorittaneen Työturvallisuuskeskuksen hyväksymän koulutuksen. Se vahvistaa, että kortin haltija ymmärtää yhteisen työpaikan työturvallisuuden perusteet ja osaa toimia turvallisesti työpaikalla.

2. Miksi Työturvallisuuskortti on tärkeä? Työturvallisuuskortti on tärkeä sekä työntekijöille että työnantajille. Se parantaa työturvallisuutta ja luo turvallisemman työympäristön kaikille. Monilla työmailla kortti voi olla jopa työskentelyn edellytyksenä.

3. Miten hankin Työturvallisuuskorttikoulutuksen? Hankkiaksesi Työturvallisuuskortin, sinun tulee osallistua Työturvallisuuskeskuksen hyväksymään koulutukseen. Koulutusta tarjotaan usein eri koulutusorganisaatioiden toimesta. Koulutusten kesto peruskurssin osalta on 7 tuntia sekä kertauskoulutuksen osalta 4 tuntia, johon voit osallistua, jos sinulla on voimassa oleva työturvallisuuskortti

4. Kuinka kauan kortti on voimassa? Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta. Sen jälkeen se on uusittava osallistumalla kertauskoulutukseen. Kertauskoulutus on on kestoltaan 4 tuntia + tentti.

5. Mitä Työturvallisuuskorttikurssi kattaa? Kurssi kattaa olennaiset työturvallisuuteen liittyvät asiat, kuten työn vaikutukset ihmisen tervyteen ja turvallisuuteen, turvallisen työn suunnittelun, yhteisen työpaikan- , työsuojelun ja turvallisuudeen periaatteet, työn vaara- ja kuormitustekijöiden tunnistamisen, turvallisen ja terveellisen työskentelyn periaatteet sekä ihmisen toiminnan merkityksen työturvallisuudelle. Se opettaa, miten toimia turvallisesti eri työtilanteissa ja miten ennaltaehkäistä työtapaturmia.

6. Kuinka varata paikka koulutukseen? Koulutukseen voi varata paikan usein koulutusorganisaation verkkosivuilta. Valitse sinulle sopiva kurssi ja ilmoittaudu mukaan. Muista tarkistaa kurssin aikataulu, paikka ja hinta ennen varaamista.

7. Mitä Etuja Työturvallisuuskortti Tarjoaa? Työturvallisuuskortti parantaa omaa ammatillista osaamista ja kasvattaa turvallisuustietoisuutta. Se voi myös avata ovia erilaisiin työmahdollisuuksiin, sillä monilla työmailla kortti on välttämättömyys.

Tutustu koulutukseemme