Uhkatilanteiden hallinta koulutus

Uhkatilanteiden hallinta koulutuksemme auttavat sinua kohtaamaan haastavatkin tilanteet ja selviytymään niistä. Jokaisella meistä on oikeus kokea olomme turvalliseksi työpaikalla ja päästä terveenä kotiin jokaisen työpäivän päätteeksi.

Suomessa joutuu kymmeniätuhansia ihmisiä työpaikkaväkivallan uhriksi vuosittain. Väkivaltaa ja sen uhkaa esiintyy keskimääräistä enemmän palvelualoilla, sosiaali- ja terveydenhoitoalalla, turvallisuusalalla, kasvatus- ja opetusalalla, hotelli- ja ravintola-alalla, kaupan alalla sekä kuljetusalalla.

Yksintyöskentely ilta- ja yöaikaan lisää huomattavasti väkivallan riskiä.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä sekä järjestettävä työ ja työolosuhteet siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta.

Lainsäädäntö:

Työturvallisuuslaki (738/2002)

 • 27 § väkivallan uhka

Kenelle koulutus on suunnattu?

 • Työntekijöille jotka kokevat uhkaavia tilanteita työtehtävissään
 • Työnantajalle joka haluaa laajentaa osaamistaan
 • Koulutus soveltuu erityisesti asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville
 • Koulutuksen sisältö määritellään yrityskohtaisesti, vastaamaan kyseisen yrityksen ja ammattialan tarpeita

Uhkatilanteiden hallinta, koulutuksen sisältö

 • Häiriökäyttäytymisen taustatekijät
 • Oma käyttäytyminen ristiriitatilanteessa
 • Uhka- ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisy
 • Toiminta vaaratilanteissa ja vaaratilanteiden jälkeen
 • Stressireaktio
 • Käytännön harjoitteet
 • Jälkihoito ja raportointi