Vakavat työtapaturmat vähentyneet

Kuva: Pixabay, Voltamax91.

Yle uutisoi 19.4.2021 vakavien työtapaturmien vähentyneen. Työtapaturmien määrä on kuitenkin pitkälti ollut samalla tasolla työtunteihin nähden, viimeisen kymmenen vuoden aikana. Laskua on kuitenkin tapahtunut pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Vuonna 2019 Suomessa sattui 28,6 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Vuonna 2005 luku oli 32,4. (Yle 2021)

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastot vahvistavat havaintoa. Työtapaturmia syntyi vuonna 2020 lähes 18% vähemmän kuin vuonna 2019. (Tapaturmavakuutuskeskus).

Työturvallisuus menossa oikeaan suuntaan yhteisillä työpaikoilla?

Koulutuksissa minulta aina aika ajoin kysytään minun näkemyksiäni ja ajatuksiani työturvallisuustyöstä ja sen tärkeydestä. Suoraa johtopäätöstä tilastojen valossa työturvallisuuskorttikoulutuksesta ja työtapaturmien vähenemiseen voidaan tuskin suoraan vetää selkeää viivaa, mutta omaan näkemykseeni ja kokemukseeni peilaten, uskon että työllämme on merkitystä. Kuten eräs kollegani totesi aikoinaan ”Tätä voidaan verrata kielten oppimiseen. Päivässä tuskin kukaan puhuu sujuvasti Espanjaa, mutta kaikilla on jonkunnäköinen käsitys perusteista päivän päätteeksi.” Tämä mielestäni kiteyttää hyvin ajatuksen koulutuksen pedagogisesta puolesta. Annetaan osallistujille työkaluja ja ajatuksia turvallisista toimintamalleista, työmenetelmistä sekä vaarojen tunnistamisesta ja muista tärkeistä aiheista, joita sitten koulutukseen osallistuneet, työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittaneet voivat hyödyntää työelämässä, oman työympäristönsä erityispiirteet huomioiden.

Suunta on tilastojen perusteella oikea. Työtapaturmien kokonaismäärä vuonna 2020 oli tilastohistorian alhaisin. Tätä aikaisempi alhaisin noteeraus on vuodelta 2014, jolloin sattui 115 724 työtapaturmaa. (Tapaturmavakuutuskeskus)

Työturvallisuuskorttikoulutus osana turvallisuuden kehittämistä

Yksi työturvallisuuden kehittämisen työkaluista on vuodesta 2003 käytössä ollut työturvallisuuskeskuksen työturvallisuuskortti, jonka on suorittanut 1,5 miljoonaa ihmistä. Työturvallisuuskortteja on voimassa yli 750 000. (Yle)

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseen, yhteisten käytäntöjen luomiseksi tilaaja- ja toimittajayritysten välillä, tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla, antaa perustietoa työsuojelusta, vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta, herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen ja pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista. (Työturvallisuuskeskus)

Onko työturvallisuuskortti pakollinen?

Myös tähän kysymykseen törmään satunnaisesti koulutuksissa. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskorttia. (Työturvallisuuskeskus)

Voitaneen siis todeta että lopullisen päätöksen ja määrittelyn työturvallisuuskorttivaatimuksesta tekee tilaaja. Lakisääteistä vaatimusta ei ole, mutta työturvallisuuskortti on kätevä tapa osoittaa työntekijän osaaminen työturvallisuutta koskien ja työturvallisuuskortilla on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia työturvallisuuden edistämisessä. (Minilex)

Lähteet

Vakavien työtapaturmien määrä on vähentynyt – ”Edes ääriolosuhteet eivät tarkoita välttämättä enää isoja riskejä.” 2021. YLE. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.tvk.fi/tilastot-ja-julkaisusarjat/tilastot/tyotapaturmatilastot/ [viitattu 19.4.2021].

Työtapaturmatilastot. 2021. Tapaturmavakuutuskeskus. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.tvk.fi/tilastot-ja-julkaisusarjat/tilastot/tyotapaturmatilastot/ [viitattu 19.4.2021].

Työtapaturmatilastot. 2019. Tapaturmavakuutuskeskus. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.tvk.fi/tilastot-ja-julkaisusarjat/tilastot/tyotapaturmatilastot/ [viitattu 19.4.2021].

Työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskeskus. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.tyoturvallisuuskortti.fi/kortti#c2679545 [viitattu 19.4.2021].

Työturvallisuuskortti. Minilex. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.minilex.fi/a/ty%C3%B6turvallisuuskortti [viitattu 19.4.2021].