Viralliset elvytysohjeet on päivitetty

Euroopan elvytysneuvosto ERC julkaisi keväällä 2021 uudet elvytysohjeet, jotka korvaavat vanhan ohjeistuksen.

Uusi ohjeistus on, että autettavalle aikuiselle annetaan 30 painallusta ja kaksi puhallusta, kun autettavan sydän on pysähtynyt. Painelun tulee olla tasaista ja taukoamatonta. Jos paikalta löytyy defibrillaattori, käytetään sitä apuna elvytyksessä. Elvytystä tulee jatkaa niin kauan kunnes ensihoitoyksikkö saapuu paikalle tai elvytettävä virkoaa

Jos elvytettävä on lapsi eli alle murrosikäinen henkilö, elvytys aloitetaan viidellä puhalluksella. Puhalluksen jälkeen aloitetaan paineluelvytys, joka toistetaan 30 kertaa. Tämän jälkeen annetaan kaksi puhallusta. Elvytystä jatketaan rytmillä 30:2 tauotta.

Jos elvytettävällä henkilöllä on COVID-19 – eli koronatartunta tai vahva epäilys tartunnasta, puhalluselvytystä ei anneta. Elvytys suoritetaan paineluelvytyksellä ja mahdollisella defibrillaattorilla kunnes ensihoitoyksikkö saapuu paikalle tai elvytettävä virkoaa. Auttajan tulee pyrkiä pitämään kasvonsa mahdollisimman kaukana elvytettävän kasvoista.

Uusi ohjeistus on siis:

  • Aikuisen elvytys: 30 painallusta, 2 puhallusta
  • Lapsen elvytys: 5 puhallusta alkuun, jonka jälkeen 30 painallusta, 2 puhallusta
  • Koronapotilaan elvytys: jatkuvaa painallusta

Tarkemmat elvytysohjeet löytyvät Suomen punaisen ristin sivuilta.


Jos ensiaputaitosi ovat päässeet ruostumaan ja haluat tuoda ne ajan tasalle, Sec and Safe Solutions Oy järjestää hätäensiapukoulutuksia. Koulutustarjonnan löydät tästä.

Kirjoituksessa on käytetty lähteinä Suomen elvytysneuvoston ja Suomen Punaisen ristin sivustoja.

Artikkelikuva: Pexels