0 - 0,00
Ostoskorissa ei ole tuotteita.

Nämä käyttöehdot koskevat Sec And Safe Solutions Oy:n (myös “palveluntarjoaja” tai “Sec And Safe Academy”) -nimistä verkko-oppimisympäristöä (myös ”LMS” tai ”Academy”). Verkko-oppimisympäristön omistaa ja tarjoaa:

Sec And Safe Solutions Oy

Kuhatie 1 B, 01490 Vantaa

Y-tunnus: 3020642-1

1. Käyttöehtojen hyväksyminen

Nämä käyttöehdot muodostavat sopimuksen verkko-oppimisympäristön käyttäjän (myös ”asiakas”) ja Sec And Safe Solutions Oy välillä, ja määrittelevät käyttäjän ja Sec And Safe Solutions Oy verkko-oppimisympäristöä koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Verkko-oppimisympäristön käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias.

Verkko-oppimisympäristöön kirjautuminen tai sen käyttäminen on osoitus siitä, että asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä verkko-oppimisympäristössä erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.

Sec And Safe Solutions Oy voi muuttaa näitä käyttöehtoja, milloin tahansa harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu verkko-oppimisympäristössä. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutetut käyttöehdot, mikäli hän jatkaa verkko-oppimisympäristön käyttöä muutosilmoituksen jälkeen.

2. Verkko-oppimisympäristö

Sec And Safe Solutions Oy asiakkailleen tarjoamassa verkko-oppimisympäristössä ja verkkokaupassa asiakas voi hallinnoida omia tietojaan. Palvelu on integroitu Sec And Safe Solutions Oy:n asiakasrekisteriin. Palvelu on välittömästi käytettävissä, kun rekisteröityminen/kirjautuminen on suoritettu.

3. Verkko-oppimisympäristön käyttäminen

Sec And Safe Solutions Oy myöntää asiakkaalle näissä käyttöehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää verkko-oppimisympäristöä ja sen sisältöä ainoastaan näiden käyttöehtojen ja sovelluksessa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää verkko-oppimisympäristöä ja sen sisältöä ainoastaan asiakkaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöön.

Asiakas ei saa muokata tai jäljentää verkko-oppimisympäristöä tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa verkko-oppimisympäristöä tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa.

Asiakas ei saa käyttää verkko-oppimisympäristöä näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Verkkokoulutuksen suorittaja vakuuttaa, että koulutukseen on syötetty hänen omat henkilötietonsa virheettöminä ja että hän suorittaa koulutuksen sekä mahdolliset siihen liittyvät tehtävät ja kokeet kokonaisuudessaan itsenäisesti sekä annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli koulutuksen suorittaminen edellyttää vahvaa tunnistautumista, tulee tunnistettavan olla kyseisen verkkokoulutuksen suorittaja. Verkkokoulutuksen suorittaminen toisen henkilön puolesta tai yhdessä toisen henkilön kanssa on ehdottomasti kiellettyä.

4. Palveluntarjoajan vastuunrajoitukset

Sec And Safe Solutions Oy pidättää oikeuden muokata tai muuttaa verkko-oppimisympäristöä sekä lopettaa tai sulkea sen, milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.

Verkko-oppimisympäristö sisältöineen tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin se on”. Sec And Safe Solutions Oy ei vastaa sovelluksessa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista.

Sec And Safe Solutions Oy pyrkii pitämään verkko-oppimisympäristön asiakkaan käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa, että verkko-oppimisympäristö on asiakkaan käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi.

Palveluntarjoaja ei voi taata verkko-oppimisympäristön, sen sisällön tai verkko-oppimisympäristön kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että verkko-oppimisympäristön kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa asiakkaan sovelluksen välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä.

Verkko-oppimisympäristö ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Verkko-oppimisympäristö, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.

Palveluntarjoaja ei vastaa tässä verkko-oppimisympäristössä olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta.

5. Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja huolehtii asianmukaisesti henkilötietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Sec And Safe Solutions Oy:n tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin.

6. Evästeet ja paikkatiedot

Palveluntarjoaja käyttää sovelluksessa evästeitä (myös ns. Cookie). Evästeet mahdollistavat esimerkiksi verkko-oppimisympäristön käyttäjämäärien ja muiden verkko-oppimisympäristön käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla verkko-oppimisympäristön toimintaa voidaan analysoida ja kehittää asiakkaalle paremmaksi ja yksilöidymmäksi. Evästeiden käyttö mahdollistaa myös erilaisen yhdistelmätiedon laatimisen verkko-oppimisympäristöä käyttävistä asiakkaista.

Lisäksi kerätyn tiedon avulla asiakkaalle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia verkko-oppimisympäristössä sekä verkko-oppimisympäristön ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.

Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja.

Verkko-oppimisympäristön hyödyntäminen voi edellyttää sijaintitietojen käsittelyä. Palveluntarjoaja ei käsittele sijaintitietoja muihin kuin niihin ilmoitettuihin tarkoituksiin, jotka on määritelty Sec And Safe Solutions Oy:n tietosuojaselosteessa.

7. Immateriaalioikeudet

Kaikki sovelluksessa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat Sec And Safe Solutions Oy ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. Sec And Safe Solutions Oy ei myönnä asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Koulutusmateriaalin kopioiminen, kuvaaminen, julkaisu tai käyttäminen muutoin kuin verkkokoulutuksen suorittamiseen on ehdottomasti kiellettyä tekijänoikeuslain mukaisesti.

8. Palveluntarjoaja

Sec And Safe Solutions Oy

Y-tunnus 3020642-1

Osoite: Kuhatie 1 B, 01490 Vantaa.

Puhelin: 050 5411 229

Sähköposti: [email protected]

9. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Verkko-oppimisympäristön käyttämiseen ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.