0 - 0,00
Ostoskorissa ei ole tuotteita.

Työturvallisuuskortti koe

Työturvallisuuskortti koe
Työturvallisuuskortti koe

Työturvallisuuskortti koe

 

Minkälainen on Työturvallisuuskorttikoulutuksen koe? Mitä tapahtuu jos tenttiä ei pääse lävitse? Saako oikeat vastaukset koekysymyksiin kokeen jälkeen? Ovatko kysymykset monivalintakysymyksiä / väittämiä vai tarvitseeko kirjoittaa?

Kokosimme tähän artikkeliin tietoa työturvallisuuskortti tentistä, jotta voit valmistautua tentin suorittamiseen mahdollisimman hyvin.

Työturvallisuuskortti tentti tehdään jokaisen koulutuspäivän päätteeksi. Kortin saaminen edellyttää aina koulutuksen suorittamista ja tentin läpäisemistä hyväksytysti.

Jos etsit lisätietoa työturvallisuuskorttikoulutuksista, löydät lisää täältä Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti koe kysymykset ja vastaukset

Tentti suoritetaan koulutuspäivän päätteeksi joko sähköisesti tai paperisena. Etäkoulutuksissa tentti suoritetaan sähköisesti ja lähikoulutuksissa tentti voidaan suorittaa paperisena tai sähköisesti. Peruskurssi kestää 7 tuntia ja kertauskurssi 4 tuntia, jonka jälkeen suoritetaan tenttti. Esimerkiksi, jos koulutus alkaa klo 8.00, aloitetaan tentin suorittaminen klo 15.00. Kun olet suorittanut tentin hyväksytysti, olet vapaa poistumaan koulutuksesta.

Työturvallisuuskortti koe sisältää erilaisia monivalintakysymyksiä, ja väitteisiin vastataan oikein/väärin. Väittämät liittyvät koulutuksen keskeisiin oppimistavoitteisiin ja perustietoon työsuojelusta. Kysymykset koskevat esim. seuraavia aihe-alueita

  • Yhteinen työpaikka
  • Turvallisuus yhteisellä työpaikalla
  • Eri toimijoiden roolit, vastuut ja velvollisuudet ja työsuojeluvastuut
  • Kuormitustekijät
  • Nolla tapaturmaa
  • Työtapaturmien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen
  • Työsuojelun perustiedot kuten esim. perehdytys

 

Tentissä on yhteensä 27 kysymystä/väittämää. Tentin läpäisemiseksi hyväksytysti tarvitaan 23 pistettä, joka on minimipistemäärä hyväksyttyyn suoritukseen. Tentistä tulee siis saada vähintään 23/27 pistettä.

Tentin suorittaminen

Tentin suorittamiseen on varattu aikaa puoli tuntia. Kiirettä tentin suorittamiseen ei kuitenkaan ole ja ehdit hyvin käydä kysymykset lävitse ja löytää oikeat vastaukset väittämistä. Tentti ei itsessään ole pitkä ja jokainen osallistuja ehtii sen varmasti hyvin tehdä.

Tentti on mahdollista suorittaa myös suullisesti, mikäli osallistujalla on erityisen tuen tarpeita, kuten esim. lukemiseen ja ymmärtämiseen liittyviä tuen tarpeita. Suullinen tenttitilaisuus pidetään osallistujalle henkilökohtaisesti ja erillään muusta tenttitilaisuudesta. Suullista tenttiä ei ole tarkoitettu korvaamaan puutteellista kielitaitoa. Jos koulutus järjestetään suomeksi, pidetään tällöin tentti ensisijaisesti kaikille suomenkielisenä.

Sähköinen tentti

Etäkoulutuksessa koe tehdään sähköisesti Työturvallisuuskeskuksen Kilta -järjestelmässä. Osallistujat saavat koulutuspäivän päätteeksi automaattisen sähköpostiviestin järjestelmästä, josta löytyy linkki sähköiseen tenttiin.

Tentin suorittaminen alkaa Työturvallisuuskeskuksen koulutuskyselyn täyttämisellä. Kun olet täyttänyt kyselyn, voit aloittaa tentin suorittamisen. Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin ja palauttanut tentin, järjestelmä antaa sinulle tiedon suorituksestasi. Jos saat vihreän palkin, jossa lukee hyväksytty, on tenttisi hyväksytysti suoritettu ja olet vapaa poistumaan koulutuksesta. Jos saat punaisen palkin, jossa lukee hylätty, sinun tulee uusia tentti. Tentin voi uusia kahteen kertaan ja näiden uusintojen avulla, sinun tulee saada hyväksytty suoritus. Jos et läpäise tenttiä hyväksytysti, sinun tulee osallistua uudestaan peruskurssille, osaamisesi vahvistamiseksi.

Sähköisen tentin voi tehdä haluamallaan kielellä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, saksaksi, puolaksi, ukrainaksi tai arabiaksi.

Paperinen tentti

Lähikoulutuksessa koe tehdään paperisena. Paperinen tentti on identtinen sähköisen tentin kanssa, molemmissa on 27 kappaletta erilaisia väittämiä/kysymyksiä, ainoana erona on täyttämistapa. Paperinen tentti sisältää 27 kysymystä / väittämää ja näistä 23 tulee vastata vähintään oikein.

Kun olet suorittanut tentin, kurssinjohtaja eli kouluttaja tarkastaa kokeet ja jos olet saanut hyväksytyn pistemäärän, vapauttaa kouluttaja sinut koulutuksesta.

Koe tulee tehdä yksilösuorituksena, eli koetta ei saa tehdä työkaverin tai toisen osallistujan kanssa. Jos tentti tehdään sähköisenä, tulee jokaisella osallistujalla olla oma tietokone, puhelin tai tablet käytettävissään sekä oma sähköpostiosoite, jonka kautta tentin suorittaa.

Työturvallisuuskortti materiaali tukenasi

Sähköisessä tentissä voit hyödyntää muistiinpanoja ja työturvallisuuskortti materiaalia (Työkirjaa) pdf-muodossa sähköisenä.

Paperisen tentin tukena on koulutuksen työkirja ja muistiinpanot, joita olet koulutuspäivän aikana tehnyt. Saat hyödyntää näitä kokeen suorittamisessa, joten sinun ei tarvitse muistaa ulkoa kaikkea, mitä koulutuspäivän aikana on yhdessä opiskeltu ja opetettu.

Tarvitsetko apua tentin aikana?

Kouluttaja ohjeistaa osallistujat kokeen tekemiseen ja valvoo tenttiä. Mahdollisissa ongelmatilanteissa voit kysyä apua kouluttajalta.

Jos kokeen kysymyksissä on jotain epäselvää, voit kysyä kouluttajalta apua ja tarkennusta kysymykseen. Kouluttaja voi yrittää kuvailla kysymystä esim. toisin sanoin. Vastauksia kouluttaja ei kuitenkaan voi kertoa.

Mobiili työturvallisuuskortti käytettävissäsi heti koulutuspäivän päätteeksi

Saat koulutuspäivän päätteeksi käyttöösi digitaalisen työturvallisuuskortin, kun kouluttaja on tehnyt TTK:lle yhteenvedon koulutuspäivän päätteeksi. Suosittelemme ottamaan mobiilikortin käyttöösi, koska palvelu on täysin maksuton ja mobiilikortti on yhtä pätevä voimassaolevan pätevyyden todentamiseen kuin fyysinen muovinenkin kortti.

Mobiilikortin löydät mobiili.tyoturvallisuuskortti.fi -palvelusta.

Löydät lisää tietoa mobiilikortista tästä Työturvallisuuskortti puhelimeen

Työturvallisuuskortin postittaminen

Kortin saapumisessa postitse tilauksen yhteydessä annettuun postiosoitteeseen menee arviolta noin 3-4 viikkoa. Lähetämme kortit heti postitse, kun ne toimistollemme saapuu.

Usein kysytyt kysymykset tenttiin ja koululutukseen liittyen

Onko työturvallisuuskortti koe?

Työturvallisuuskorttikoulutus ei itsessään ole koe. Koulutuksen päätteeksi toki tehdään koe, joka mittaa koulutukseen osallistuvan henkilön osaamista Työturvallisuuskeskuksen määrittämiin oppimistavoitteisiin nähden.

Kuka maksaa Työturvallisuuskortin?

Voit hankkia kortin omakustanteisesti, mutta on melko yleistä, että työnantaja kustantaa työssä tarvittavat luvat- ja pätevyydet.

Missä vaaditaan Työturvallisuuskortti?

Työturvallisuuskortti koulutuksia järjestetään tyypillisesti rakennusalalla, teollisuudessa, kuljetus-ja logistiikka-alalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä palvelu- ja kunta-alalla. Kortti ei itsessään ole lakisääteinen, vaan tilaaja määrittelee lähtökohtaisesti vaaditut luvat- ja pätevyydet, joita kyseisessä työympäristössä vaaditaan.

Voiko Työturvallisuuskortin suorittaa verkossa?

Kyllä voi. Työturvallisuuskortti koulutus netissä on mahdollista ja meidän kauttamme voit hankkia koulutuksen edulliseen hintaan. Tutustu koulutustarjontaan ja ilmoittaudu mukaan.

Kategoria

Ohjeet